MODE Mostra d’electrònica visual i sonora – Casino de Vic

Molt contents d’haver participat en la jam electrònica en MODE Mostra d’electrònica visual i sonora Casino de Vic #dedobarcelona#mercatdemusica